Polityka prywatności


Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest PRO-POWER-TECH WOJCIECH WÓJCIK, ul. Sokratesa 9/268, 01-909 Warszawa.
Przetwarzane dane osobowe to w szczególności Państwa imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres email, ew. adres zamieszkania/nieruchomości.
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest prowadzenie przez naszą firmę AGENCJI NIERUCHOMOŚCI a w szczególności przedstawianie ofert nieruchomości potencjalnym klientom a także w przypadku zainteresowania kojarzenie zainteresowanych stron transakcji.
Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych (czasowo lub okresowo) usług.

Mają Państwo prawo:
– dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz uaktualnienia
– do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania
– wniesienia skargi do organu nadzorczego
– do przenoszenia danych
– „prawo do bycia zapomnianym”